Centrum rozvoje nadání

Komplexní psychodiagnostika, poradenství, psychoterapie, rodinná terapie

Centrum rozvoje nadání Cesta k úspěchu

Komplexní psychodiagnostika, poradenství, psychoterapie, rodinná terapie

Centrum rozvoje nadání Cesta k úspěchu nabízí klientům individuální poradenskou péči v oblasti podpory a rozvoje nadání. Špičkoví odborníci Centra Cesta k úspěchu poskytují pomoc týkající se výchovy a vzdělávání nadaných, komplexní psychodiagnostiku, intervenci v případě psychických, psychologických a psychosomatických problémů nadaných dětí i inspirativní nápady ohledně dalšího směřování a vývoje.