Poradenství a diagnostika

Poradenství a diagnostika v centru Cesta k úspěchu

Konzultační hodiny: středa 9 – 12 hod, v jiné časy po osobní domluvě.

Pro objednání:

Bc. David Svoboda
E-mail: david.svoboda@cestakuspechu.cz

Tel: +420 776 350 262

 

Ceník k dispozici v centru Cesta k úspěchu. Konzultace zrušená méně než 24 h před rezervovaným termínem je účtována.

Svým klientům nabízíme individuální poradenskou péči v oblasti podpory a rozvoje nadání. Poskytujeme pomoc týkající se výchovy a vzdělávání nadaných, intervenci v případě psychických, psychologických a psychosomatických problémů dětí i inspirativní nápady ohledně dalšího směřování a vývoje.

V rámci poradenské a konzultační činnosti nabízíme komplexní psychodiagnostiku intelektových schopností, analýzu silných a slabých stránek poznávacích funkcí. Používáme kvalitní a spolehlivé testy, které prošly mnoha validizačními studiemi. Pracují s nimi zkušení a kvalifikovaní odborníci.

Výsledky vyšetření jsou důležitým podkladem jak pro individuální specifický přístup k dítěti v rodině a škole, tak pro následnou poradenskou činnost, případně doporučení specializovaného pracoviště. Psychodiagnostické měření je tedy v první řadě základem k následné práci s nadaným dítětem, jeho rodinou a školou.

 

Oblasti, které jsou nejčastěji konzultovány s našimi odborníky:

 • sociální a emocionální problémy nadaných žáků
 • pocit osamělosti, nepochopení, šikana, agresivita
 • osobnostní zvláštnosti: uzavřenost, přecitlivělost atd.
 • deprese, sebekritičnost, starost o problémy světa
 • hyperaktivita – patologie nebo přemíra energie?
 • handicapovaní nadaní
 • nepřiměřené nároky: nuda nebo přetěžování dítěte
 • ztráta radosti z poznávání
 • hledání vhodné mateřské, základní nebo střední školy
 • rozsah a zaměření zájmové činnosti nadaného dítěte
 • pomoc při tvorbě IVP (individuální vzdělávací plán)
 • otázka akcelerace, počátků výuky cizího jazyka apod.
 • odborné zájmy, předbíhající školní osnovy (např. fyzika)
 • „děti pro radost“ a žádosti rodičů o konzultace k jejich výchově
 • psychická podpora a odborná pomoc rodičům a učitelům „odlišných“ dětí