Psychoterapie

Psychoterapie v centru Cesta k úspěchu

Konzultační hodiny: úterý až pátek 9 - 16, v jiné časy po osobní domluvě.

Pro objednání: Bc. David Svoboda

E-mail: david.svoboda@cestakuspechu.cz

Tel: +420 776 350 262

Ceník k dispozici v centru Cesta k úspěchu. Konzultace zrušená méně než 24 h před rezervovaným termínem je účtována.

  • Psychoterapeutické služby nabízené centrem Cesta k úspěchu jsou zaměřené na rodiče, případně rodinu jako celek. Psychoterapeutická práce se opírá o principy tzv. systemického přístupu. Terapeut opomíjí historii vzniku problému a nehledá viníka, ale pracuje s rodinou jako celkem na dílčích krocích ke stabilizaci celého systému. Myšlenkovým východiskem je poznatek, že nestabilita vzniklá v jedné části systému (většinou dítě, které začne vykazovat problematické chování) ovlivňuje ostatní členy, kteří mají tendenci tuto nestabilitu kompenzovat. Tato nestabilita má však zpravidla svoji funkci a umožňuje rodině otevřít téma, které přispěje k jejímu rozvoji.

  • Na psychoterapeutické služby se vztahují pravidla důvěrnosti stejně jako na ostatní psychologické služby centra Cesta k úspěchu. Žádné informace sdělené v rámci terapie nejsou přístupné dalším pracovníkům centra nebo školy Cesta k úspěchu. V případě videotréninku jsou videozáznamy majetkem klienta.

  • Pro nadané děti nabízíme speciální krátkodobé tréninky zaměřené na podporu potenciálu. Mimořádně nadané děti mají složitější strukturu osobnosti, jejich prožívání se okolí často jeví jako komplikované až nepochopitelné. U nadaných dětí často doporučujeme začít s jednoduchou reflektivní psychoterapií v raném školním věku. Dítě si tak může osvojit základní psychologické metody sebeporozumění a orientaci v psychické realitě. Pro izolované potíže používáme nácvik emočních kompetencí, trénování paměti, trénink komunikačních dovedností s vrstevníky, trénink dovedností v případě šikany a další metody, které dítěti umožní získat kontrolu nad situacemi a potížemi, se kterými se setkává. V případě poruch chování poskytujeme individuální anebo rodinnou terapii.