PhDr. Jiří Tyl

PhDr. Jiří Tyl

Současná pozice:

Psychoterapeutická a psychodiagnostická praxe.

Předcházející pozice a zaměstnání:

2007- Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze. První škola pro nadané děti v ČR. Spoluzakladatel (2004). Psycholog, supervizor. (Externě)

2005-7 Věznice Mírov. Supervizor psychoterapie na specializovaném oddělení. (Externě)

2003-7 University of New York in Prague. Adjunct Professor, psychologie.

2001- Institut aplikované psychoanalýzy, Praha. Výcvikový terapeut v akreditovaném výcviku (k roku 2013 ukončeno celkem 16 pětiletých výcvikových skupin). (Externě)

2000-9 Soudní znalec v oboru psychologie pro zdravotnictví, školství, kulturu.

2000-10 Středisko křesťanské pomoci Diakonie Evangelické církve metodistické. Koncepce socioterapeutické komunity. Vedoucí psychoterapeutického výcviku (ukončených 8 výcvikových skupin). (Externě)

1996- EEG Biofeedback Centrum / Institut. Odborný garant, supervizor. První terapeutické / školící centrum v ČR. Spoluautor originálního systému české výroby Brainfeedback (používá jej cca 600 pracovištích v 35 zemích. Vzdělání a výcvik v metodě absolvovalo za 17 let činnosti téměř 1000 profesionálů z 34 zemí. Terapii absolvovalo cca 5000 osob. Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback – předseda.

1995-2000 1. LF UK: Manažer postgraduálního profesního vzdělání v psychoterapii 1. LF. Lektor, trenér. Tři 5 leté cykly (1995–99, 1996–2000, 1998–2001).

1996-98 1. LF UK: Vedoucí grantu "Efektivita terapie lehkých mozkových dysfunkcí s využitím EEG Biofeedback tréninku". Autor projektu, vedoucí klinicko-výzkumné laboratoře EEG Biofeedback, terapeut.

1995-98 1. LF UK, ÚHSL. Vedoucí grantu "Optimalizace modelu komplexního postgraduálního vzdělávání v psychoterapii": autor/řešitel projektu, výkonný manažer týmu, trenér výcviku, lektor.

1991-95 1. LF UK, ÚHSL. Vedoucí odd. veřejného zdravotnictví a sociální medicíny. Projekt lékařské sociální psychologie: výuka/výcvik komunikace ve vztahu lékař-pacient. 1990-2000 1. lékařská fakulta UK, Ústav pro humanitní studia v lékařství. Odborný asistent. Výuka lékařské psychologie, výcvik psychoterapie.

1990-92 Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekretariát ministra, tiskové odd. Zástupce tiskového mluvčího, člen týmu pro reformu zdravotnictví. Výzkumy veřejného mínění obyvatel i zdravotníků o zdravotní péči, privatizaci, psychoterapii, léčitelích aj.

1989- Privátní psychologická praxe.

1986-90 Výzkumný ústav psychiatrický. Klinika: skupinová/individuální psychoterapie, hypnóza. Výzkum lehkých mozkových dysfunkcí (s prof. Matějčkem). Klinický výzkum rodin s poškozeným dítětem.

1986-91 Psychiatrická léčebna Kosmonosy, odd. závislostí. Psychoterapie, diagnostika, výzkum. Koncepce modelu léčby vycházející z psychoanalýzy (katamnéza: 1 rok 83%, 2 roky 75% abstinujících).

1981-86 Výzkumný ústav sociálního rozvoje. Výzkumy v oblasti sociální péče (zdravotní a předškolní zařízení)

1977-81 Ústav pro výzkum kultury. Výzkumy veřejného mínění, kulturních aktivit a vybavenosti.

Zahraniční pracovní a studijní pobyty:

EEG SPECTRUM Clinic, Los Angeles USA Clinical internship 1996 (2 týdny) Wytham Hall Hospital, Londýn VELKÁ BRITÁNIE Staff psychologist 1995 (3 měsíce)

California Graduate Institute of Psychology USA Visiting scholar 1992–3 (2 semestry)

Summit Organization, Los Angeles USA Manažerský trénink 1992–3 (2 semestry)

Medizinische Fakultät Ulm, Abt. Psychotherapie NĚMECKO Stáže 1991, 95 (2 týdny)

University of Calgary KANADA Visiting Scholar 1993 (2 týdny)

(Přednášky na pozvání: Medical School U. C., Dept. of Psychology U. C., Can. Hypnotic Society)

Granty:

Efektivita terapie lehkých mozkových dysfunkcí s využitím EEG biofeedback tréninku. První aplikace v ČR. Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR 1996–8. Výsledky přijaty Vědeckou radou MZ ČR 1998.

Optimalizace modelu komplexního vzdělávání v psychoterapii. Komplexní model výcviku / vzdělání / supervize realizovaný ÚHSL 1. LF UK. Open Society Fund grant 1995–8.

Komplexní pre/postgraduální vzdělávání mediků/lékařů v psychoterapii – zavedení do výuky 1. LF UK. European Training Foundation/PHARE Mobility grant (Velká Británie 1995).

Vzdělání a kvalifikace:

Deymed International / Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR, 2005: Quantitative EEG and Neurofeedback. Tréninkový kurs 4 dny (Prof. Lubar PhD). Osvědčení.

Psychoanalytický institut České psychoanalytické společnosti Praha, 2003: Absolvování supervize (2 případy po 300 hodinách psychoanalýzy; doc. PhDr. J. Kocourek PhD, MUDr. K. Černý). Osvědčení o úplném psychoanalytickém vzdělání.

Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999: Quantitative EEG and Neurofeedback. Tréninkový kurs (Prof. Sterman PhD). Osvědčení.

LF UK / Biofeedback Institut, 1997: Kurs klinické neurofyziologie a EEG. (Prof. Faber, prim. Petránek, 60 hodin). Diplom.

EEG SPECTRUM, Los Angeles, USA, 1996: EEG Biofeedback Theory and Practice. Certifikát trenéra 1996. Výcvikový kurs (1 týden) + klinická stáž (2 týdny). Supervize (externě), společný výzkum.

Wytham Hall Hospital, Londýn, Velká Britanie, 1995: Staff psychologist update. Samostatné vedení individuální a skupinové psychoterapie, diagnostika. Osvědčení.

California Graduate Institute of Psychology and Psychoanalysis, Los Angeles, USA. 1992–3: Postgraduální studium (2 semestry s výborným prospěchem), specializace: narcistické osobnosti, přenos a protipřenos. Výcviky: analytická skupinová psychoterapie, klinická hypnóza, asertivita. Vlastní přednášky v CGI. Osvědčení 1993.

Summit Organization, Los Angeles, USA, 1992–93: Manažerský výcvik/supervize. Certifikát trenéra 1993.

Psychoanalytický institut České psychoanalytické společnosti Praha, 1982–93: Tréninková analýza (1000 hodin) ukončena 1992 (u doc. Mikoty), teoretické vzdělání ukončeno 1993. Supervize ukončena 2003 (doc. Kocourek, PhD., MUDr. Černý). Osvědčení pro psychoanalytickou psychoterapii 1992 (doc. MUDr. Mikota, CSc.).

Institut pro další vzdělávání lékařů, 1987–90: Atestace v klinické psychologii 1990, specializace psychoterapie.

Institut pro další vzdělávání lékařů – PL Kroměříž, 1988: Kurs hypnózy a autogenního tréninku. Osvědčení pro hypnózu a autogenní trénink (prof. Kratochvíl).

Filosofická fakulta UK Praha, katedra psychologie: PhDr. v psychologii 1987.

Sanatorium Palata/Lobeč. Komunitní výcvik (8 týdnů komunity 1979), klinické stáže průběžně do 1986. Osvědčení pro skupinovou psychoterapii 1986 (prim. MUDr. Mrázek).

Filosofická fakulta UK Praha, katedra psychologie, specializace klinická. SZK 1986. Diplomová práce Psychologické problémy pojmu čas (vedoucí doc. Srnec).

Fenomenologický seminář 1977–81: Speciální průprava v Husserlově a Heideggerově filosofii. 5 roků, frekvence 1x týdně, lektor Dr. Miroslav Petříček Jr., Dr. Jiří Němec.

Filosofická fakulta UK Praha, katedra vědeckých informací a knihovnictví. SZK 1976. Diplomová práce o sociologii světové literatury.

Členství v odborných společnostech:

Společnost pro psychoterapii a rodinnou terapii ČLS

Společnost klinické neurofyziologie ČLS

Institut aplikované psychoanalýzy

Association for Applied Psychology and Biofeedback – zástupce ČR

EEG Spectrum Affiliate Network

Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR, sdružení terapeutů, předseda

Publikace:

Od 1975. Autor / spoluautor 4 knih, přes 100 odborných článků a výzkumů, desítky pop. odb. publikací.

Jazyky:

Angličtina aktivně (publikované překlady – Sigmund Freud, Hannah Arendtová), pasivně němčina, ruština, polština, chorvatština.

Práce s PC:

Windows, MS Office, statistický software BMDP, DOS, EEG Biofeedback Training Software, Internet.

Média - vlastní prezentace:

Televize:

Česká televize: 20 pořadů (2x hlavní večerní pořad, "21" 2x, Klekánice 2x, Paskvil 5x, Dobré ráno 6x, Sama doma 2x aj.) NOVA: 12 pořadů (Áčko 9x, Snídaně 2x, Tabu) PRIMA: 11 pořadů (Trní 6x, Prima jízda, Dámská jízda, Sauna 3x

Rozhlas:

Český rozhlas (cca 50x) Svobodná Evropa (2x) Hlas Ameriky Frekvence 1 (2x) Vox

Tisk:

MF Dnes průběžně. Magazín MF Dnes (seriál Malý snář 1999–2000 1x za 14 dní), příloha Víkend nepravidelně, Lidové noviny: pravidelná spolupráce 1990–91 (rubriky Poslední slovo, Názor aj.), Zdravotnické noviny: pravidelná spolupráce 1990–92, poté občasná, Hospodářské noviny, Respekt, Cosmopolitan: rubrika Psychoproblém 1997 (12 příspěvků), Magazín 2000: rubrika Sen a skutečnost 2000, Computer World, Právo, Květy, Ano, Longevity, Svět počítačů, Vlasta, Týden atd.